Handelsbetingelser

BETALING

Nedenstående forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Isabelle Hjorth, cvr. registreret undervirksomhedsnavnet High Vibrations Mentor, Håndværkerhaven 15, st. th., 2400 København NV. CVR-nr. 37081558. Vi kan kontaktes på: info@isabellehjorth.com

Isabelle Hjorth modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.

Alle beløb er i DKK og er eksklusive moms.

Isabelle Hjorth forbeholder sig retten til at regulere pris løbende.

Alle køb af ydelser/produkter betales forud for modtagelsen.

Betaling fungerer som bekræftelse af booking.

Ved manglende rettidig betaling pålægges et rykkergebyr.

1. COVID-19

Særlige betingelser der kun gældende i forhold til Covid-19:

Vi ønsker, at du som kunde skal føle dig tryg hos os. Derfor følger vi hele tiden myndighedernes henstilling og anbefalinger i forbindelse med COVID-19-situation.

Hvor det er muligt arbejdes online. Herunder: Rådgivning, design og planlægning af fotoshoot.

Samarbejde stoppes såfremt kunde eller Isabelle ikke kan gennemføre grundet Covid-19. Kan arbejdet genoptages senere gøres det.

Kunden SKAL kunne fremvise lægeerklæring ved aflysning grundet sygdom.

Der krediteres for det arbejdet, der er foretaget før samarbejdet måtte stoppes. Pris afhænger af, hvor meget arbejde der er lagt i processen, før forløbet må stoppe.

Konkrete aftale indgåes forud for booking.

Specifikt for selve fotoshootet (shoot dagen): 

Der vælges locations (steder til shoot og styling) som vi må arbejde på i henhold til Covid-19. Ændrer myndighederne retningslinjer således, at vi ikke kan være på et aftalt location findes et andet. Shootet aflyses ikke og dato ændres ikke, såfremt vi må finde et nyt location.

Fotoshootet aflyses såfremt myndighedernes anbefaling kræver det.

2. VEDR. BRAND-FORLØB & FOTOSHOOTS PÅ LOCATION

Køb af alle ydelser, herunder brand-forløb og fotoshoots, er bindende. Det er ikke muligt at få refunderet beløbet, uanset årsag (se punkt 1. for særaftale vedr. Covid-19).

Aflysning

Isabelle Hjorth har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Aflyses en session, herunder fotoshoots, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Specifikt for selve fotoshootet:

Som kunde: Du kan ændre din dato for fotoshoot op til 48 timer inden starttidspunkt for shoot.

Må du aflyse den aftalte dag for fotoshoot, aftales en ny dag.

Der SKAL kunne fremvises lægeerklæring ved aflysning grundet sygdom.

Der forekommer et tillæg på kr. 10.000 ved ændringer af shoot dato uanset årsag (som kompensation for tabt arbejdstid og udgifter til team.). Kompensation dækker kun for selve fotoshootet.

Stedet/location for fotoshoot:

Det er kunders ansvar selv at finde location, men mindre andet er aftalt skriftligt.

Vejret

Ved tæt regnvejr eller storm flyttes fotoshoots til en anden dato uden gebyrer.

Isabelle Hjorth alene vurderer, om det er nødvendigt at flytte shootet pga. vejr.

Besked om flytning af dato for fotoshoots foregår over telefon eller mail senest 24 timer før tidspunkt for fotoshoot.

Transport/kørsel

Prisen for fotoshoots i København er inklusive transportudgift for Isabelle og team. Ved fotoshoots uden for København pålægges transportgebyr.

Kunden er selv ansvarlig for egen transport til og fra shoot. Udgifter til transport dækkes af kunden selv.

Konkret aftale om transportgebyr aftales ved booking af sessioner.

3. VEDR. FOTOSHOOTS I FOTOSTUDIE

Der gælder de samme betingelser for shoot i fotostudie som på location.

4. STYLING

Styling af tøj, hår og makeup indgår ikke som en del af en fotosession, med mindre andet er aftalt.

Indgår styling af hår og makeup ikke i det købte produkt, er det kundes ansvar alene at tage ansvar for dette før og under fotoshootet.

Isabelle Hjorth laver ikke ekstra redigering som korrektion for ikke optimal styling udført af kunden selv.

Sted til styling:

Ved styling er det kundens ansvar sørge for et sted til styling af hår og makeup, med mindre andet er aftalt skriftligt. Det skal være indendørs med let adgang til strøm.

Kropspleje:

Almindelig pleje af kroppen skal være på plads inden fremmøde til fotoshoot. Herunder fx: Bryn, negle, hud, rent hår.

5. LEVERING AF FOTOS

Alle fotos leveres digitalt, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Efter fotoshoot sorteres og behandles fotos fra shootet. Du tilsendes et link og kode til online galleri med de fotos, der kan vælges imellem. De valgte fotos færdigredigeres og tilsende herefter digitalt.

De valgte fotos skal bestilles pr. mail inden for en given tidsramme. Overholdes denne tidsramme ikke, tillægges et gebyr på Kr. 500 kr. pr dag efter deadline.

Alle fotos leveres i jpg. i 300 dpi.

Billedernes leveres i størst muligt format (pixels) eller i størrelse efter aftale.

Billederne leveres i farve (sRGB).

Sort/hvid redigering kan tilkøbes.

6. RETTIGHEDER FOR FOTOS

Alle fotos er inkluderet non-kommercielle og kommercielle brugsrettigheder til PR og markedsføring og anden distribution i forbindelse med købers virksomhed.

Isabelle Hjorth forbeholder sig retten til at bruge de bedste af billederne fra en foto-session på hendes hjemmeside www.isabellehjorth.com, Facebook og Instagram og andre steder i hendes markedsføring, med mindre du som kunde direkte frabeder dig dette.

7. TILKØB, GENSENDELSE OG GENBESTILLING AF FOTOS

Tilkøb, gensendelse og genbestilling af fotos kan foretages inden for 1 år fra shoot dato. Derefter er Isabelle Hjorth berettiget til at slette dine billeder fra hendes server.

Det er kundens ansvar alene at tilkøbe, bede om gensendelse og genbestille inden for denne tidsramme.

Første bestilling/valg af fotos fra shoot: 

Fotos skal bestilles inden for 2 uger fra adgang til online galleriet. Herefter krediteres med et startgebyr på Kr. 1.500.

Tilkøb af ekstra fotos: 

Ekstra fotos kan tilkøbes inden for 1 år fra shoot dato mod et startgebyr på Kr. 1.500 eks. moms.

Prisen pr. foto er den gældende pris på det tidspunkt, du tilkøber fotos (og ikke den pris, du fik ved booking af dit shoot). Prisen inkluderer ikke eventuelle tilbud/rabatter.

Gensendelse af fotos:

Mister du dine fotos, kan de gensendes inden for 1 år fra shoot dato mod et startgebyr på Kr. 2.500.

8. GENERELT VED KØB AF ALLE YDELSER/ PRODUKTER

Isabelle Hjorth kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: info@isabellehjorth.com

Du modtager kvittering for dit køb på din mailadresse og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på de aftalte/ meddelte tider og for at du har en velfungerende telefon telefon/internetforbindelse.

Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. Ved forsinket/ udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Isabelle Hjorth har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte med mindre andet aftales.

Ved køb opnås alene brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Det købte må kun anvendes til eget brug og må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Isabelle Hjorth. Isabelle Hjorths navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Datapolitik

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Isabelle Hjorth måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Isabelle Hjorth skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset, om Isabelle Hjorth har handlet simpelt uagtsomt. Isabelle Hjorths erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Isabelle Hjorth kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

9. PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Isabelle Hjorth – High Vibrations Mentor.

(CVR-nr. 37081558)

Opdateret 14. juni 2019.

Som kunde hos Isabelle Hjorth forudsætter det, at du afgiver visse personlige oplysninger. I forbindelse med behandling af personoplysninger kan du herunder læse mere om vores privatlivspolitik, hvordan vi hos Isabelle Hjorth behandler dine data.

Hos Isabelle Hjorth Photography behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Du er altid velkommen til at kontakte os på info@isabellehjorth.com for uddybende forklaring.

Hvilke data indsamles?

Vi gemmer almindelige personoplysninger om dig, som alle er afgivet til os af dig. Eksempler på data, som du aktivt kan have afgivet er:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cvr. nr.
  • Oplysninger du deler med os via de sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
  • Særligt personfølsomme oplysninger som deles ved individuelle sessioner

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, for at kunne yde den bedst mulige behandling, samt informere og komme i kontakt med kunder.

Persondata opbevares

  • Informationer opbevares på computerens egen harddisk, samt en ekstern harddisk
  • Isabelle Hjorth er underlagt tavshedspligt, og anvender udelukkende indsamlede oplysninger til sessioner
  • Oplysninger på computerens harddisk og eksterne harddisk slettes 1 år efter endt forløb/fotoshoot

Videregivelse af oplysninger

Hos Isabelle Hjorth videregiver vi udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik eller aftalt med dig personligt. Det betyder, at vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller andenmyndighed. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og/eller organisationer medhenblik på beskyttelse mod svindel.Isabelle Hjorth Photography beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med storforsigtighed.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, er du meget velkommen til at kontakte os, og vi vil undersøge muligheden. Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, samt hvor de stammer fra eller hvad vi anvender dem til. Det er også altid muligt, at få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Du har ret til at få persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata vi ligger inde med er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette sker ved henvendelse til os, hvor du skal oplyse os om, i hvilket omfang unøjagtighederne består i og hvordan du ønsker dem rettet. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil vi være forpligtet til at slette dine persondata. Dette foregår ved makulering, hvorfor oplysningerne ikke kan fremskaffes igen. Dit samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trække det tilbage ved henvendelse til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som vi indhentede dem til, kan du ligeledes anmode om sletning. Du kan altid kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid mod lovgivningen.

Henvender du dig med anmodning om at få oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, hvorefter vi vil være i stand til at foretage en eventuel ændring hurtigst muligt.

Du har ret til at klage til datatilsynet

Isabelle Hjorth er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen ognational persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Isabelle Hjorth Photography, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

© 2020 Isabelle Hjorth. Alle rettigheder forbeholdes. Isabelle Hjorth, Håndværkerhaven 15, st. th., 2400 København NV. CVR-nr. 37081558